Доступ до публічної інформації

ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

16.04.2018

І. Мета і завдання

  1. Метою порядку є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності комунальних підприємств ради та їхніх службових осіб, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію.
  1. Основними завданнями є:

2.1. Інформування мешканців про діяльність комунальних підприємств, послуги та тарифи на них, фінансову та господарську діяльність;

2.2. Організація процесу інформування суб’єктів господарської діяльності, представників ЗМІ, перевіряючи органів, потенційних інвесторів та всіх зацікавлених про діяльність комунальних підприємств;

2.3.Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.

  1. Предмет та основні засади інформування

3.1. Предметом інформування є господарська та інша діяльність комунальних підприємств;

3.2. Перелік інформації, що підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті ради в мережі інтернет, зазначений в Додатку 1 до цього Порядку;

3.3. Інформація у рамках виконання цього Порядку проводиться державною мовою.

3.4. При інформуванні забороняється подавати інформацію агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема звернення, заклики, гасла за ту чи іншу партію, у тому числі з числа тих, що представлені в раді;

3.5. Оновлення інформації відбувається не пізніше ніж через 5 робочих по кожному пункту переліку зазначеному в Додатку 1 у разі необхідності оновлення інформації.

  1. Механізм подання інформації для розміщення її на офіційному веб-сайті ради

4.1. На офіційному веб-сайті ради створюється окремий розділ «Комунальні підприємства» з підрозділами по кожному комунальному підприємству ради;

4.2. Уповноважена особа визначена наказом директора комунального підприємства подає відділу/управлінню/департаменту ради  інформацію про діяльність підприємства в електронному вигляді.

4.3. Інформація після обробки не пізніше ніж наступного дня подається відділом/управлінням/департаментом адміністратору для подальшого її розміщення на офіційному веб-порталі ради в мережі інтернет.

4.4. Адміністратор офіційного веб-порталу та відділ/управління/департамент ради забезпечують захист розміщеної інформації від несанкціонованої модифікації.

  1. Відповідальність за своєчасність надання, оновлення, розміщення інформації на офіційному веб-сайті несе керівництво ради, посадові особи виконавчих органів ради та керівники комунальних підприємств, які є розпорядниками такої інформації.

Додаток 1

Перелік інформації про діяльність комунальних підприємств,

яка підлягає обов’язковому розміщенню

на офіційному веб-сайті _______ ради в мережі інтернет

1.1. Адреса, контакти та графік роботи;

1.2. Основна діяльність (перелік всіх послуг, робіт, товарів);

1.3. Керівники (прізвище, ім’я та по-батькові, фото, телефон, електронна пошта, місце та час прийому громадян);

1.4. Структура підприємства з назвою структурних підрозділів та контактними даними керівників (прізвище, ім’я та по-батькові, фото, телефон, електронна пошта);

1.5. Статут комунального підприємства;

1.6. Штатний розпис підприємства;

1.7. Оголошення про вакансії на підприємстві.

  1. Інформація про фінансовий стан по кожному:

2.1. Щорічний фінансовий звіт підприємства;

2.2. Щорічний висновок та звіт за результатами незалежної аудиторської перевірки (за наявності);

2.3. Річний план закупівель;

  1. Інформація про укладені господарські договори, сума яких перевищує ___ грн.:

3.1. Номер, дата та назва договору;

3.2. Найменування контрагента, його код ЄДРПОУ;

3.3. Сума договору, строк виконання послуг, предмет договору;

3.4. Ім’я, прізвище та по батькові відповідальної особи, що вносила інформацію;

3.5. Порядок та нормативно-правові акти, на основі яких утворюються тарифи на послуги та виконання робіт підприємством

 

Завантажити

ПАРТНЕРИ

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image