Бібліотека

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ОГС

16.06.2015

У книзі вміщено аналітичні матеріали, що висвітлюють практику державної фінансової підтримки діяльності організацій громадянського суспільства на конкурсних та позаконкурсних засадах та відображають правове забезпечення цих процедур. Надано рекомендації щодо реформування системи державної фінансової підтримки діяльності ОГС, визначено цілі, принципи і механізми, на підставі яких мають здійснюватися державне фінансування проектів і закупівля експертних послуг ОГС. Видання буде корисним керівникам органів державної влади, лідерам організацій громадянського суспільства, фахівцям у галузі гуманітарної політики.
У книзі вміщено аналітичні матеріали, що висвітлюють практику державної фінансової підтримки діяльності організацій громадянського суспільства на конкурсних та позаконкурсних засадах та відображають правове забезпечення цих процедур. Надано рекомендації щодо реформування системи державної фінансової підтримки діяльності ОГС, визначено цілі, принципи і механізми, на підставі яких мають здійснюватися державне фінансування проектів і закупівля експертних послуг ОГС. Видання буде корисним керівникам органів державної влади, лідерам організацій громадянського суспільства, фахівцям у галузі гуманітарної політики.

Цю публікацію підготовлено за підтримки Національного фонду демократії (США). Висловлені в ній думки є авторськими і не обов’язково відображають погляди Національного фонду демократії.
ЗМІСТ

Вступ

Реформування системи державного фінансування ОГС в Україні.
Біла книга

Аналіз системи та механізмів державної фінансової підтримки ОГС
Олександр Солонтай, Інститут політичної освіти

Огляд правового забезпечення фінансової підтримки ОГС на прикладі окремих міністерств та ЦОВВ
Олександр Солонтай, Інститут політичної освіти

Законодавство про закупівлі послуг у НУО: проблеми та шляхи їх вирішення
Денис Ковриженко, Лабораторія законодавчих ініціатив

Основні моделі проведення конкурсів на залучення до надання соціальних послуг, міні-грантів та підтримки проектів/програм громадських та благодійних організацій, які сьогодні використовуються на загальнодержавному рівні в Україні
Любомир Чорній та Кирило Рубановський, Центр громадської експертизи

Огляд основних моделей соціального замовлення/соціального контрактування та муніципальних грантів, які використовуються сьогодні на місцевому рівні в Україні
Любомир Чорній та Кирило Рубановський, Центр громадської експертизи

Додатки

Концепція Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку здійснення державної фінансової підтримки громадських організацій та їх проектів” (для обговорення)

Аналітичний звіт за результатами фокус-групового дослідження “Оцінка системи державного фінансування діяльності громадських організацій в Україні”
Олександр Вінніков, Мережа розвитку європейського права

Зведені відомості результатів анкетування про проблеми державного фінансування ОГС в Україні
Олександр Вінніков, Мережа розвитку європейського права

НУО і державні закупівлі в Європейському Союзі.
Порівняльний правовий аналіз (ЄС, Болгарія, Угорщина, Румунія)

Огляд схем державного фінансування організацій громадянського суспільства
Катерина Хадзі-Місєва, Фабріція Сапліссон, ECNL
Докладніше ознайомитися з книгою можна за адресою в Інтернеті http://www.ucipr.kiev.ua/files/books/finance_NGO_2010.pdf
Видання не надходить у продаж. Розповсюджується безкоштовно за адресною розсилкою на замовлення.
Для отримання друкованого примірника книги прохання написати листа/заявку (e-mail, поштою) до УНЦПД за адресою:
01034, м. Київ, вул. Лисенка, 8, оф. 9
Тел./факс: (044) 279-2435, 599-4251
ucipr@ucipr.kiev.ua, http://www.ucipr.kiev.ua
Скачати книгу

ПАРТНЕРИ

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image