Бібліотека

МІСЦЕВІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

16.06.2015

Досліджуючи проблеми правового регулювання місцевих виборів, автори не обмежувалися лише аналізом положень чинного виборчого законодавства України, але й спробували проаналізувати зарубіжний досвід у відповідній сфері, визначити основні загальноєвропейські тенденції розвитку виборчого законодавства. В цій роботі вперше в Україні подано характеристику виборчих систем, які застосовуються на місцевих виборах у більш ніж 20 європейських країнах. Також розкриваються основні механізми забезпечення принципу загального виборчого права, ефективного функціонування місцевого самоврядування в ряді країн Європи. Важлива увага приділена проблемам правового регулювання передвиборної агітації, висування та реєстрації кандидатів на місцевих виборах, голосування, підрахунку голосів та встановлення результатів виборів.
На підставі проведеного дослідження визначено основні напрями та механізми удосконалення правового регулювання місцевих виборів, що можуть стати корисними у процесі подальшого удосконалення не лише законодавства про місцеві вибори, але й інших виборчих законів.
Лабораторія законодавчих ініціатив висловлює щиру подяку Проекту „Сприяння організації виборів в Україні” Агентства США з міжнародного розвитку за сприяння у підготовці та публікації цієї роботи, що стала логічним завершенням проекту “Подальше удосконалення виборчого законодавства та практики його застосування на рівні місцевих виборів” (травень 2005 року – лютий 2006 року).
Підготовці цього видання передувала робота в регіонах, що дозволило розширити коло досліджуваних проблем, знайти додаткові аргументи на користь (чи проти) того чи іншого шляху їх законодавчого врегулювання від фахівців, безпосередньо причетних до організації та проведення виборів на місцях (депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, керівників партійних осередків тощо). Лабораторією законодавчих ініціатив спільно із Інститутом Політичної Освіти було проведено 3 регіональні круглі столи (в Ужгороді, Сумах та Херсоні). Також відбувся круглий стіл у Верховній Раді України із залученням народних депутатів України, членів Центральної виборчої комісії, депутатів місцевих рад, фахівців у сфері виборчого права (результати цієї дискусії відображені в аналітичній статті «Законодавство про місцеві вибори: пошук балансу між конституційністю, доцільністю та реальністю» // Часопис ПАРЛАМЕНТ. – №7/2005). В цілому участь у реалізації проекту взяли: Тетяна Валькова, Анжела Євгеньєва, Денис Ковриженко, Ігор Когут, Олеся Малаш, Олександр Синьоокий, Андрій Странніков, Віктор Таран.
Скачати книгу

ПАРТНЕРИ

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image