Бібліотека

ПРАВОВІ УМОВИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ. ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ?

16.06.2015

УНЦПД видав книгу “Правові умови розвитку громадянського суспільства в Україні. Що потрібно зробити?”, яка містить рекомендації щодо покращення законодавчого середовища діяльності організацій громадянського суспільства. Наведено детальний аналіз законодавства та практики його застосування у сферах створення та реєстрації ОГС, державної фінансової підтримки їх діяльності, залучення ОГС до надання соціальних послуг, механізмів громадської участі та оподаткування благодійної діяльності. Видання буде корисним керівникам органів державної влади, лідерам організацій громадянського суспільства, експертам в галузі гуманітарної політики.
ЗМІСТ

Вступне слово

Біла книга «Реформування законодавчого середовища для розвитку громадянського суспільства в Україні»

Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства: результати, інституційне забезпечення та напрямки вдосконалення

Аналіз системи та механізмів державної фінансової підтримки ОГС

Застосування законодавства про громадські організації в Україні: результати аналізу судової практики

Правовий висновок щодо відповідності Закону України «Про об’єднання громадян» № 2460 від 16 червня 1992 року Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо правового статусу неурядових організацій у Європі № СМ/Rec(2007)14

Рекомендації щодо законодавчого врегулювання основних питань, пов’язаних з організацією надання соціальних послуг неурядовими організаціями («12 пунктів»)

Оподаткування благодійної діяльності. Проблемні питання та рекомендації щодо їх вирішення

Реформа оподаткування громадських організацій в Україні: проблема адаптації до європейських стандартів

Маркетинг неприбуткових організацій, або Чи зможуть громадські організації отримати державні замовлення?

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо правового статусу неурядових організацій у Європі № СМ/Rec(2007)14 (Прийнято Комітетом Міністрів 10 жовтня 2007 року на 1006-му засіданні заступників міністрів)
Скачати книгу

ПАРТНЕРИ

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image