2011 рік

„ПРОФЕСІЙНЕ ПЕРО – ЗАПОРУКА ДЕМОКРАТІЇ!”

8.02.2011

За 19 років незалежності України політична журналістика пройшла декілька етапів свого становлення та розвитку.

1991-1992 були роками народження нової журналістики, у тому числі й політичної. Завоювання незалежності змусило тодішніх журналістів переглянути свої позиції, переконання, переосмислити роль засобів масової інформації у суспільстві. Це було нелегко. Найважче давалося розуміння, усвідомлення того, що може існувати свобода слова, що журналіст не повинен звітувати перед жодними партіями, чи сповідувати їхню ідеологію. Усі свободи були задекларовані в Україні. Але задекларувати – не означає усвідомити. Останнього якраз не відбулося. Без усвідомлення необхідності свободи ніколи не буде самої свободи, навіть якщо вона буде записана на папері й про неї багато говоритимуть.

Покоління радянських журналістів було захоплено зненацька тими змінами, які відбувалися в суспільстві. Воно так і не змогло, за винятком окремих особистостей, внутрішньо усвідомити необхідність свободи (що дуже добре можна простежити на прикладі регіональних ЗМІ).

Наступне покоління, яке формувалося на межі фактично двох епох в історії України (кінець 80-х – початок 90-х), страждало психологією борців. Воно вміло боротися "проти" і руйнувати старе. Але цього було замало для творення нової держави, а в цьому контексті й нової української журналістики.

Зовсім молоде покоління журналістів, яке вчилося, формувалося в період незалежності, з одного боку, нібито відчуло смак свободи, а з іншого – через свій прагматизм навчилося до непристойності торгувати своїм інтелектом, що означає служити олігарху чи олігархам (усе залежить від того, хто скільки платить).

І тому сьогодні політична журналістика зводиться до слугування олігархічним кланам (за незначними винятками), які у свою чергу вважають політичних журналістів таким собі допоміжним матеріалом для побудови своїх особистих планів, що не завжди збігаються з інтересами держави та її народу.

Особливо гостро постає дана проблема на місцевому рівні. За даними досліджень саме місцевим ЗМІ громадяни довіряють більше, незважаючи на те, що їх матеріали з точки зору політичної грамотності не витримують жодної критики..

В час, коли більше грошових ресурсів зосереджено в загальнонаціональних ЗМІ, місцеві журналісти доволі часто ведуть боротьбу просто за існування своїх видань, які в свою чергу не можуть витримати конкуренцію у професійності..

Великий відсоток журналістів, які на місцевому рівні висвітлюють політичні події, не володіють елементарними знаннями у сфері політичної освіти. Це, в свою чергу, породжує некомпетентні статті, аудіо та відео матеріали.

В Україні існують НУО, які переймаються підвищенням професійного рівня місцевих ЗМІ, покращуючи тим самим технічну сторону проблеми.

Однак, організацій, які взяли б на себе відповідальність за підвищення рівня політичної освіти місцевих журналістів практично не існує.

Враховуючи вищенаведене, Інститут Політичної Освіти спільно з програмою MATRAПосольства Королівства Нідерланди в Україні започаткував проведення навчальних семінарів для журналістів місцевих ЗМІ, з метою підвищення рівня їх політичної освіченості.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА „ПРОФЕСІЙНЕ ПЕРО – ЗАПОРУКА ДЕМОКРАТІЇ!”:

 

Тематичний блок №1. Взаємовідносин влади та ЗМІ в Україні

Проблеми комунікації ЗМІ та органів законодавчої. Виконавчої та місцевої влади

Проблеми правового регулювання у діяльності ЗМІ та органів влади

Правовий захист журналістів та ЗМІ в Україні

Тематичний блок №2. Повноваження державних та місцевих органів влади

Розподіл влад в Україні. Місце і роль виконавчих та представницьких органів на всіх рівнях.

Як організована робота органів місцевого самоврядування

Депутати місцевих рад (обласна, міська, районна, районна у місті, сільська та селищна ради)

Тематичний блок №3. Специфіка місцевої влади

Роль політичних партій на місцевому та регіональному рівні.

Про компетенцію міського голови та виконкому, голови районної державної адміністрації та районної ради, сільського, селищного голови та сільських депутатів

Як співпрацювати з депутатськими групами і фракціями

Механізми і цілі роботи депутатських комісій

Про форми залучення громадськості до прийняття рішень місцевою владою. Реальні та бажані механізми.

Тематичний блок №4. Організація бюджетного процесу та практичної роботи місцевої влади, управління майном та землею

Комунальне майно та земля, як основні ресурси місцевої громади

Структура дохідної та видаткової частини місцевого бюджету, механізм бюджетних видатків

Місцеві податки та збори

Регулювання земельних відносин

Комунальне майно та земля, як основні ресурси місцевої громади

Структура дохідної та видаткової частини місцевого бюджету, механізм бюджетних видатків

Місцеві податки та збори

Регулювання земельних відносин

ПАРТНЕРИ

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image