2008 рік

ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ТА ЛОБІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

28.05.2009

Інститут Політичної Освіти декілька років поспіль реалізовує програму „Місцеве самоврядування. Крок до ефективності”, направлену на підвищення рівня політичної освіти депутатів місцевих рад. За цей час курси навчання пройшло близько 500 молодих депутатів, багато з яких на сьогоднішній день обіймають достатньо високі посади як в органах місцевого самоврядування так і на державному рівні. Проект реалізовується шляхом проведення циклу навчальних семінарів в усіх регіонах України, з залученням в якості лекторів кращих фахівців з питань місцевого самоврядування з України, та країн з високим рівнем розвитку демократії.

Однією з тем, якій ІПО приділяє особливе значення під час семінарів є тема „Форми залучення громадськості до прийняття рішень”. Доволі часто учасники семінарів депутати місцевих рад скаржаться на відсутність або нестачу інформації про громадські ініціативи.

Саме у відсутності контактів, діалогу, розподілі функціональних обов’язків в площині „влада-громада”, на нашу думку, і полягає найбільша проблема, яка стає на заваді прийнятті місцевою владою вкрай необхідних для громади рішень.

Сьогодні чимало організацій громадянського суспільства намагаються вплинути на вирішення органами місцевого самоврядування актуальних питань місцевого розвитку. Попри велике бажання змінити в цьому напрямку ситуацію на краще, більшість громадських ініціатив так і залишаються не втіленими або знаходять лише часткову підтримку від місцевої влади. Як правило, на заваді імплементації органами місцевого самоврядування вкрай необхідних для громади рішень, стоїть звичайна непрофесійність організацій третього сектору в царині місцевого самоврядування. Іншими словами, маючи велике бажання вирішувати місцеві проблеми, чітко окресливши та вказавши на них, організації постають перед проблемою їх втілення в життя, оскільки позбавлені чіткого розуміння процедур обговорення, формування і врешті решт прийняття рішень на рівні органів місцевого самоврядування.

Мета нашого проекту – підготовка представників організацій, які зацікавлені в отриманні інформації щодо можливих шляхів та способів впливу громадськості на вирішення питань місцевого розвитку, до успішної реалізації їхніх проектів, ініціатив, шляхом надання їм необхідних теоретичних знань та практичних навиків в сфері залучення громадськості до прийняття рішень на місцевому рівні, чіткого розуміння процедур прийняття рішень органами місцевого самоврядування, юридичного та консультаційного супроводу їх проектів (ініціатив).

Головною цільовою групою проекту є місцеві громадські організації, які отримають достатній рівень знань у результаті проведеного для них навчання, роботи консультаційної лінії з супроводження їхньої діяльності та проектів, за підсумками участі у конференції та через вільне отримання посібника. Всього участь у школі та конференції візьмуть представники та активісти 35 організацій. Крім того буде виготовлений посібник з матеріалами заключної конференції, який буде поширений (у тому числі електронний варіант) через Інтернет та серед інших організацій.

Додатковими цільовими групами стануть депутати, представники інших організацій, партнерів Інституту та медіа, експерти з місцевого розвитку, які стануть учасниками заключної тематичної конференції.

В рамках проекту передбачається утворити групу в кількості 35 чол. з представників організацій третього сектору, які зацікавлені в отриманні інформації щодо можливих шляхів та способів впливу громадськості на вирішення питань місцевого розвитку. Перевага під час відкритого конкурсу буде надаватися тим організаціям, що співпрацюють з програмою МАТРА КАП та у силу обставин контактують з органами місцевої влади. Для сформованої групи передбачається провести одну триденну школу, на якій висвітлити різні шляхи та методи донесення ініціатив громадськості до місцевої влади, юридичні та практичні моменти даного процесу, дати чітке розуміння процедур прийняття рішень органами місцевого самоврядування тощо. Окрім зазначеного, ІПО планує протягом реалізації проекту надавати юридичний супровід імплементації рішень та залучити до сприяння в їх прийнятті депутатів місцевих рад – учасників проекту Інституту „Місцеве самоврядування. Крок до ефективності.”

Для підбиття підсумків реалізації проекту та обміну успішним досвідом підготовки та втілення громадськістю пропозицій щодо вирішення актуальних питань місцевого розвитку, їх впровадженню органами та посадовими особами місцевого самоврядування в рамках проекту запланована конференція, учасниками якої стануть представники громадських організацій-учасників проекту, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування.

За результатами конференції та проекту ІПО планує видати аналітичний збірник в якому міститиметься інформація про шляхи, які подолали організації-учасники проекту від окреслення проблем своїх місцевих громад, до прийняття рішень органами місцевого самоврядування щодо їх вирішення.

Проект пропонується здійснити протягом вересня 2008-го року – червень 2009-го року у 5 етапів:

– формування на конкурсній основі групи учасників семінару з представників організацій, які виявили бажання взяти в ньому участь (перевага надаватиметься представникам АР Крим, Харківської, Луганської та Донецької областей);

– проведення триденної школи «Публічна дипломатія та лобіювання громадських інтересів на місцевому рівні» (всеукраїнська навчальна школа для місцевих громадських організації);

– юридичний та консультаційний супровід організацій в реалізації їх проектів

– проведення конференції «Публічна дипломатія та лобіювання громадських інтересів на місцевому рівні»;

написання та видавництво аналітичного збірника за підсумками проведення конференції «Публічна дипломатія та лобіювання громадських інтересів на місцевому рівні».

ПАРТНЕРИ

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image