2009 рік

ПРОГРАМА НАВЧАННЯ ПОМІЧНИКІВ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

2.09.2009

   Пропонований проект передбачає розробку навчального курсу для помічників депутатів місцевих рад та проведення для них серії навчальних семінарів. Протягом реалізації навчальних заходів для депутатів місцевих рад у попередні роки, ІПО доволі часто помічав ситуацію, коли саме помічники депутатів виявляли неабиякий інтерес до проекту «Місцеве самоврядування. Крок до ефективності». При проведенні конкурсу на участь в навчанні депутатів серед надісланих анкет велику кількість займали саме анкети помічників, яким доводилося відмовляти. Як ставало відомо пізніше, як правило, навіть обов’язкові для участі в наступних семінарах домашні завдання для депутатів виконували їх помічники. Зрештою, й самі депутати-учасники навчань, неодноразово підкреслювали про необхідність проведення схожих заходів для їх помічників. Виходячи з цього, ІПО було прийняте рішення започаткувати в 2009 році пілотний проект «Помічник депутата місцевої ради».  


Мета та завдання проекту

    Сприяння депутатам місцевих рад у максимальному використанні своїх повноважень та підвищення спроможності ефективної діяльності їх помічників, шляхом проведення для останніх серії навчальних семінарів.  


Обґрунтування актуальності

       Закон України «Про статус депутата місцевої ради» надає можливість кожному депутату мати до 5-ти помічників. На сьогодні, переважна більшість депутатів скористалася цим правом. Проте, крім затвердження місцевими радами положень про помічників та видання останнім посвідчень, певного прогресу у цьому напрямку не спостерігається. Набувши статус помічника, більшість його власників, не володіють базовими знаннями про систему місцевого самоврядування, свої права, можливості та обов’язки. Як наслідок, депутати місцевих рад, навіть при наявності своїх помічників, залишаються на одинці з проблемами громади, тягнуть на собі всю роботу, починаючи від організації депутатських приймалень, закінчуючи звичайним документообігом. Надання помічникам депутатів місцевих рад необхідних знань в царині місцевого самоврядування дозволить зробити роботу депутатів більш ефективнішою, інтенсивнішою та змістовнішою. Окрім цього, як показує досвід – більшість помічників депутатів є молодіжними лідерами і потенційними депутатами після наступних виборів. Тож знання, набуті під час пропонованих семінарів будуть їм вкрай необхідні.

ПАРТНЕРИ

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image