2009 рік

ШКОЛА МОЛОДОГО ЛІДЕРА – 2009

2.09.2009

      Політичні процеси які останніми роками відбуваються в Україні свідчать про те, що зміна політичної еліти, на яку всі так чекали протягом 17 років незалежності – не відбулася. Ключові посади в державі і до цього часу займають ті, чий світогляд та свідомість були сформовані ще за часів Радянського Союзу. Дана ситуація створює передумови для укорінення корупції, бюрократизму, авторитарного підходу до вирішення важливих питань, що стає на заваді розвитку громадянського суспільства, становленню України як демократичної держави.


      Разом з тим в Україні існує достатньо велика кількість припартійних молодіжних організацій, в середовищі яких розвивається майбутня політична еліта держави. Однак, занурившись в внутрішньопартійну роботу, доволі часто молодь втрачає можливість для саморозвитку, удосконаленню, а іноді, і взагалі позбавлена можливості формування лідерських якостей, фахової та неупередженої оцінки політичної ситуації, механізмів подолання політичних конфліктів тощо. Таким чином, політичні партії здебільшого формують свою зміну на свій зразок, рівень якого не завжди відповідає викликам сучасності.


      Школа молодого лідера покликана дати молодим представникам усіх регіонів України, які сповідують християнсько-демократичні цінності (представники молодіжних організацій партій Народний Союз „Наша Україна”, Християнсько-демократичний Союз, Народний Рух україни, Українська народна партія, ВО „Батьківщина”) найсучасніші знання та навики, які допоможуть їм у майбутньому в в фаховому та кар’єрному зростанні.


      Протягом 2006-2008 років Інститутом Політичної Освіти спільно з Фондом Едуардо Фрея було успішно реалізовано три Школи молодого лідера, про що свідчать численні схвальні відгуки учасників Школи та прохання продовжувати навчання.


      Багато учасників минулих шкіл вже сьогодні продемонстрували свій професійний ріст.


      Враховуючи досвід минулих років, ІПО планує під час проведення Школи в 2009 році особливу увагу приділити висвітленню питань пов’язаних з Європейським Союзом, політичним та економічним аспектам його функціонування, зовнішній політиці, перспективам України у взаємовідносинах з європейським співтовариством.


      Метою проекту Інституту Політичної Освіти є активізація та залучення молоді до громадсько-політичного життя, участі у державотворчих процесах, підвищення її освітнього рівня, шляхом проведення літньої (зимової) Школи молодого лідера.


  Теми, які будуть висвітлені :

  1. Основні цінності Європейського Союзу.
  2. Нідерланди: досвід членства в ЄС (позитивні та негативні сторони).
  3. Організація владних структур в Нідерландах.
  4. Політичні партії в Нідерландах:

· політичний спектр;

· історія формування основних політичних партій;

· життєдіяльність партії: структура, фінансування, щоденна робота.


  Додатки:

1. Анкета учасника.

2. Інформація про Школу молодого лідера -2009.

3. Розаткові матеріали.

ПАРТНЕРИ

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image